top of page

CLEAN PMU CERTIFICATE


CLEAN PMU CERTIFICATE är ett bevis på att du har avklarat certifierande utbildning inom Permanent Make Up hos New Concept Group AB. Det är en ny form av standard för att få en säkrare bransch som bygger på: hygien, ansvar och säkerhet. Skönhetsbranschen är i mångt och mycket oreglerad och korta intensivutbildningar präglar marknaden. En önskan efter snabba pengar leder till kortsiktigt tänk och en massa problem. Studios öppnas och stängs och det är generellt bristande ansvar gentemot kunderna. Vi har försökt skapa en utbildning som inleds med en grundlig teoretisk utbildning som där man testar av de viktigaste momenten.

"Undrar du om din artist verkligen är utbildad inom säkerhet och ansvar, att de vet hur man tar hand om huden och skapar minimal ärrbildning så kolla om de har ett CLEAN PMU CERTIFICATE" Varför är det viktigt? All form av tatuering innehär öppen hud och risk för blodsmittor. Det är viktigt att man har kunskap om vad det här innebär och hur man kan motverka korssmitta i sin verksamhet. Semitatuering bör ha samma hygienkrav som vanlig tatuering. Många av de kunder vi jobbar mot har även olika sjukdomar man måste kunna bemöta rätt, och där t.ex. infektionsrisk kan vara ett problem. Med kunskap, rätt metod och korrekta rutiner minimerar man de risker som finns i verksamheten.

Hur får man ett certifikat Vi har ett unikt studiematerial som tagits fram av experter inom olika områden som granskat den information som cirkulerar på nätet. För att bli certifierad skall du ha avklarat ett skriftligt prov inom hygien, blodsmittor, kontraindikationer, medicin och säkerhet som rör arbete inom semi-tatuering av ögonbryn. Utan godkänd utbildning kan man INTE använda namnet. Vad betyder certifikatet CLEAN PMU CERTIFICATE är en standard för korrekt hygien och rutiner i lokalen, samt även för teknik och behandlingsmetod som skall vara säker och skonsam för kunderna. Efter godkänd utbildning är det viktigt att man uppfyller dessa krav. Med certifikatet kan du visa upp att du är utbildad inom hygien och säkerhet vilket är en trygghet både för dig och dina kunder. När man blir godkänd får man ett diplom som bevisar att man är certifierad, samt att man listas på www.ncpmu.com så att kunderna själv kan gå in och kontrollera. Vad behöver man kunna för att bli certifierad: 1. Korrekta hygienrutiner (SOP) för att undvika kors smitta av blodburna virus, infektioner vid läkning samt tydliga rutiner vid olycksfall. 2. Modern behandlingsteknik som är skonsam för huden och lämnar minimal ärrbildning. 3. Rätt arbetsgång för att ta emot kunder som har sjukdomar eller speciella krav. Exempelvis Alopecia och cancer. 4. Certifikatet behöver uppdateras var tredje år med en uppföljningskurs, detta för att se till att man håller de aktuella rutinerna som ständigt utvecklas med forskning och ny kunskap.Bakgrund till CLEAN PMU CERTIFICATE Jakob och Mimmi Pang Isaksson som driver Kimono Studio och New Concept PMU Academy är själva certifierade inom tatuering och registreradevia det internationella registret SAFE. Efter avklarad utbildning blev tydligt att det saknas en grundläggande nivå för vilka krav som bör ställas på utbildningar inom PMU i Sverige. Jakob är tidigare utbildad inom Akupunktur både i Sverige och Kina och har därför grundläggande medicinsk kunskap samt erfarenhet från sjukhusmiljö. Mimmi har istället som verksam artist en praktisk erfarenhet av bemötande och rutiner i studion. Tillsammans tog de fram ett koncept som balanserat lär ut en kombination av de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs.


30 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page