FYLL I OCH SKICKA IN

Innan behandling måste man fylla i sin hälsoinformation 
och och skriva under avtalet. Viktigt att man läser igenom ordentligt. 
Är du mellan 18-65år?

HÄLSOINFORMATION

Har du någon form av Diabetes?
Har du någon blodsmitta (HIV, Hepatit eller liknande)?
Har du, eller har du haft, någon hudsjukdom eller har hudproblem i ansiktet nära brynen?
Har du blödarsjuka eller problem att läka sår?
Har du läppherpes (dvs herpes i ansiktet)?
Har du någon autoimmun sjukdom?
Har du Epelepsi?
Har du hjärt- & kärlproblem eller andra kardiovaskulära problem?
Tar du blodförtunnande eller någon annan medicin?
Är du gravid?
Har du gjort någon ögonbrynsbehandling tidigare (till exempel Microblading)?
Lider du av psykisk ohälsa?

INSTAGRAM & FACEBOOK
Fotografering och film för marknadsföring

Tillåter du att dokumenterande fotografering används i reklam på (Instagram)?

GARANTI

Kimono Studio är skyldiga att utföra behandlingar enligt de strikta krav som gäller för hygien och gällande hälsoföreskrifter. 

Vi använder färger av hög kvalitet som är testade och godkända inom EU.

Kimono Studio är skyldiga att följa de legala föreskrifter som föreligger i fall av försumlighet eller vårdslöshet, eller medvetet eller oaktsamt ha orsakat skada eller livsfara, fysisk skada eller hot för hälsan.  

 

Kimono Studio AB är ansvarig för överträdelser av de förpliktelser som specificerats i avtalet

VI TAR INTE ANSVAR för icke önskat resultat om man kryssat ja på någonting i hälsodeklarationen, har fet hy med stora porer eller har druckit alkohol inom 24h. 

VI TAR INTE ANSVAR för medicinska konsekvenser som beror på underliggande sjukdomar eller problem. Man ska ha rådfrågat sin läkare vid medicinska problem och sett till att behandlingen inte är en risk för den egna hälsan. 

MEDGIVANDE

Jag intygar att jag läst och förstått ovan nämnda information, och är införstådd med att osanna/ ofullständiga uppgifter kan innebära en säkerhetsrisk vid min behandling

Tack för ditt meddelande!