top of page
FYLL I OCH SKICKA IN
Innan behandling måste man fylla i sin hälsoinformation 
och och skriva under avtalet. Viktigt att man läser igenom ordentligt. 

KIMONO STUDIO TATTOO
"TATUERING MED ASIATISKA MOTIV"

HÄLSOINFORMATION
 

Är du under 18 år eller över 65 år?
Har du någon form av Diabetes?
Har du någon blodsmitta (HIV, Hepatit eller liknande)?
Har du blödarsjuka eller problem att läka sår?
Har du någon autoimmun sjukdom?
Har du Epelepsi?
Har du hjärt- & kärlproblem eller andra kardiovaskulära problem?
Tar du blodförtunnande eller någon annan medicin?
Är du gravid?
Lider du av psykisk ohälsa?
Har du druckit alkohol senaste 24h?

GARANTI
 

Kimono Studio är skyldiga att utföra behandlingar enligt de strikta krav som gäller för hygien och gällande hälsoföreskrifter i Sverige. 

Vi använder färger av hög kvalitet som är testade och godkända inom EU (REACH).

Kimono Studio är skyldiga att följa de legala föreskrifter som föreligger i fall av försumlighet eller vårdslöshet, eller medvetet eller oaktsamt ha orsakat skada eller livsfara, fysisk skada eller hot för hälsan.  

 

Kimono Studio är ansvarig för överträdelser av de förpliktelser som specificerats i överenskommelsen

VI TAR INTE ANSVAR för icke önskat resultat om man kryssat ja på någonting i hälsodeklarationen,

VI TAR INTE ANSVAR för medicinska konsekvenser som beror på underliggande sjukdomar eller problem. Man ska ha rådfrågat sin läkare vid medicinska problem och sett till att behandlingen inte är en risk för den egna hälsan. 

VI TAR INTE ANSVAR för dålig hållbarhet till följd av bristande After Care, livsstil eller vanor. Överdriven solning, svettande, bad, kemikalier, rökning samt kost kommer att ha effekt på hur länge behandlingen håller. 

FOTOGRAFERING OCH SOCIALA MEDIER
 

Vi fotar alla kunder före och efter behandlingen som referens. Om det är OK skulle vi gärna använda bilderna till vår Instagram/Facebook för att visa andra som söker våra tjänster. 

MEDGIVANDE
 

Jag intygar att jag läst och förstått ovan nämnda information, och är införstådd med att osanna/ ofullständiga uppgifter kan innebära en säkerhetsrisk vid min behandling

Tack!

bottom of page